UDRUŽENJE I ČASOPIS ZA PROUČAVANJE, ZAŠTITU I PREZENTACIJU
KULTURNO-ISTORIJSKE BAŠTINE BOŠNJAKA/MUSLIMANA CRNE GORE

DOBRO DOSLI NA INTERNET PREZENTACIJU "ALMANAHA"


 

Udruženje ALMANAH je osnovano novembra 1993. god. Osnivači i glavni nosioci rada u Udruženju su poznati stvaraoci iz oblasti kulture, nauke i umjetnosti sa ovih prostora.

OSNOVNI ZADACI I CILJEVI

Izučavanje, očuvanje i prezentacija kulturno-istorijskog nasljeđa i graditeljske baštine, istorije, kulture, običaja, tradicije i društveno ekonomskog položaja Bošnjaka
/Muslimana u cilju očuvanja njihovog nacionalnog, vjerskog i kulturnog identiteta.
-   Okupljanje stručnih i kreativnih kadrova koji se bave zaštitom kulturno-istorijskog nasljeđa i kulturom i naukom uopšte, čiji radovi imaju kulturnu i naučnu vrijednost i od interesa su za Udruženje kao i za bošnjački/muslimanski narod.
-   Adekvatna valorizacija kulture bošnjačkog/muslimanskog naroda.
-   Institucionalizacija bošnjačke/muslimanske kulture.
-   Vraćanje književnih i kulturnih sadržaja i književnika bošnjačkog/muslimanskog naroda u školske programe u većem obimu.
-   Uspostavljanje interetničkog dijaloga i prisvajanje demokratskih tekovina radi povećanja tolerancije između različitih etnosa.
-   Organizovanje kulturnih, stručnih i naučnih skupova.
-   Razvijanje saradnje sa srodnim udruženjima i instiutucijama u zemlji i inostranstvu
-   Izdavačka djelatnost