SLIKE IZ BUKOVICE
 


Džamija u selu Planjsko


Kuća Zajka Durguta - selo Ograda


Mjesto ubistva Džafer Đoga


Kuća Hilma Drkende - selo Vukšići


Kuća Osmanagića

Selo Cejrenci

Zapaljena kuća Latifa Bungura - selo Ravni

Kuća Aga Begovića - selo Planjsko

Zapaljena kuća Osmana Durguta - selo Cejrenci

Mjesto gdje je pokopan Hilmo Drnda