ERVIN ĆATOVIĆ
 

Rođen 12. septembra 1966. godine u Prištini. Fakultet likovnih umetnosti kao i postdiplomske studije završava na FLU u Prištini sa ocenom 10. Tokom studija boravi više puna u Italiji i Francuskoj. Član je ULUK-a i ULUS-a od 1991. godine. Radi kao v. profesor na FLU u Prištini.

Samostalne izložbe:

1994. Priština, Galerija PKC-a

1994. Kruševac, Galerija Narodnog pozorišta

1995. Kraljevo, Galerija Narodnog muzeja

1995. Niš, Galerija Savremene umetnosti

1995. Čačak, Galerija Centra za kulturu

1995. Herceg Novi, Galerija J. B. Benković

1995. Bar, Galerija B. A. Leković

1996. Podgorica, Galerija Republičkog kulturnog centra

1996. Petrovac, Galerija "Crvena komuna"

1997. Vranje, Galerija Radničkog univerziteta

1997. Novi Sad, Galerija Kulturnog centra

1998. Prokuplje, Galerija Narodnog muzeja

1999. Uroševac, Galerija Doma kulture

1999. K. Mitrovica, Galerija muzeja

1999. Priština, Galerija PKC-a

2000. Novi Pazar, Galerija Sopoćanska viđenja

2000. Rožaje, Galerija Centra za kulturu

2000. Leposavić, Galerija Centra za kulturu

2001. Zemun, Galerija "Stara Kapetanija"

2001. Bar, Galerija B. A. Leković

2001. Padova, Italija, San Martino di Lupari

2002. Kragujevac, Galerija Narodnog muzeja

2002. Smederevska Palanka

2003. Sarajevo (BiH) - Galerija Roman Petrović

- Kolektivno izlagao na oko šezdeset izložbi širom zemlje

- Dobitnik više nagrada za slikarstvo

- Učesnik preko 20 likovnih kolonija

- Autor je više multimedijalnih projekcija i performansa

"Iako Ćatović ne prepisuje svet, on ga tumači na najdosledniji način, kako to i jedino mogu intelekt i duša, simulirajući na simboličan način odnose hladnog i toplog, belog i crnog. Metafizička staromodna leksika samo je postala još staromodnijom ali nikako i tromom. Na ovim slikama ima najviše sećanja, pokrenutih spolja, lirski prilago|enih duši koja je nekad imala sve, a sad lišena svega ponovo osvaja prostore po kojima se pogubila. Konsolidarovanje lirskog subjekta uvek teče dinamikom tragedije subjekta između sadašnjosti i sećanja. Iako vreme na Ćatovićevim slikama nema folklornu nosivost, ono, tj. vreme, jeste onaj proces lirskog rascvetavanja iz kojeg i iza kojeg stoji um."

Šaban Šarenkapić

"Ćatović je inače još jedan mlađi slikar iz škole lepog slikarstva, ako se tako mogu nazvati pojedini slikari koji su izlagali u Kragujevcu poslednjih meseci, pa i godina, koji je stigao sa studija u Prištini. Ovi slikari poseduju svojstvo koje se ne može drugačije shvatiti nego da je to bav­ljenje lepim, lepotom u stvari, i da ovakvom svojom orijentacijom zanemaruju sva ona uporna insistiranja postmodernista da se iz recentnog značenja isključi i ta osnovna vrednost klasičnog, tradicionalnog u umetničkom delu, onoga što je predstavljačko (kao lepo)."

Mihailo Kandić

Žrtvujući prenaglašenu motivsku likovnu paradigmatičnost literarnost i svaku narativnost, te uskraćujući nazive svojim ostvarenjima, Ćatović je svu pažnju prevashodno usmerio ka likovnim elementima djela, što je zasigurno bit svih vizuelnih umjetnosti. To je neminovno uslovilo da njegova ostavrenja iz ove faze odišu univerzalnošću, te višeznačenjskom širinom. Ukoliko se Ervin Ćatović i dalje bude sigurno kretao uzlaznom putanjom, neminovno će mu se otvarati sve noviji inspirativni putevi i ishodišta, a biće u prilici i da konkretno osjeti i eksplicitno doživi plodove svog predanog i serioznog stvaralačkog rada. Vjerovati je da će u tome uspješno istrajati, upravo kao i do sada, pred njim je ono čemu svaki umjetnik duboko istinski teži.   


SLIKE