IBRAHIM KURPEJOVIĆ
 

Rođen je u Sređanima kod Rožaja – Crna Gora - 1960. godine. Akademiju likovnih umjetnosti je završio u Sarajevu 1985. godine. Član je Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore od 1987. godine. Do sada je devet puta samostalno izlagao. Od kolektivnih izložbi među značajnijim su: Tradicionalne izložbe ULUCG; manifestacija "Zajedno" - Sarajevo 1984, 1985; Cetinjski salon Jugoslovenske likovne umjetnosti "13. novembar" 1989; Prolećni likovni salon - Novi Pazar 1989, 1990; Moderna galerija "Doma revolucije" - Prijepolje 1991; Likovni klub "Kula" - Rožaje 1990, 1992, 1994, 2002, 2003, 2004; Savremena crnogorska grafika - Herceg Novi 1993; Likovni klub "Kula" - Podgorica i Bar 1995, Bijelo Polje i Novi Pazar 2003; Dvorac za kulturu - Pernik (Bugarska) - 1998, 1999, 2000 godine; Betton (Francuska) 2002. godine.

Učesnik je više međunarodnih slikarskih kolonija.

Jedan je od osnivača Likovnog kluba “Kula” 1989. godine i sada je predsjednik.

Dobitnik je prve nagrade na 16. konkursu stvarala{tva mladih Novi grad – Sarajevo, 1985. godine i Druge nagrade za idejno rjesenje amblema i grba grada Rozaja.

Živi i stvara u Rožajama.

Adresa: Sarajevska 32 – 84310 ROŽAJE

Tel: ++381-87-270-480, ++381-69-373-005

SLIKE