IBRAHIM REKOVIĆ
 

                        Ibrahim Reković,  rođen  je 3. marta l94l. godine u Plavu, gdje je završio osnovnu školu. 
Srednju umjetničku školu učio u Herceg Novom i Peći.  Višu pedagošku školu završio u Prištini. Bavi se slikarstvom. Izlagao je samostalno i zajednički sa zavičajnim slikarima u: Plavu, Peći, Prištini, Sarajevu, Škofjoj Loki /Slovenija/, Podgorici i drugim mjestima. Bio je u dva mandata Poslanik Skupštine Crne Gore. Aktivno se bavio politickim radom i obavljao najodgovornije funkcije na nivou Opštine Plav I to:
Predsjednik  OK  Saveza omladine, predsjednik OK SSRN-a, Sekretar  Komiteta SK-a,predsjednik  opštinskog Vijeća Sindikata, predsjednik Vijeća  mjesnih Zajednica  SO-e,. U nekoliko mandata je biran za odbornika  Skupštine Opštine Plav.

- Bio je direktor SIZ-a za komunalno-stambenu djelatnost.
- Bio je delegat Republickog SIZ-a za zaposljavanje, SIZ-a za vode i SIZ-a za PTT usluge.
- Sada je savjetnik za kulturu , obrazovanje i sport u organu lokalne  Uprave SO-e Plav.
- Kao vojnik je odlikovan “ Ordenom za vojničke vrline “.
- Odlikovan je“ Ordenom Zasluga za narod sa srebrnom Zvezdom “
- Dobitnik je sve tri nagrade na javno raspisanom Konkursu, za likovno rješenje grba Opštine  Plav.
Uradio je likovna rješenja-Ambleme za: hotel “ Plavsko Jezero” Plav, Stranku nacionalne ravnopravnosti Crne Gore, Turističko-kulturnu manifestaciju “ Dani borovnice “ Plav, Bošnjačku Stranku  u Crnoj Gori ,  Zavičajno Društvo Plavljana i Gusinjana u Holandiji “ Biser Prokletija “ i druge. Pored likovnih priloga, Riječi i Anegdote je objavljivao u listovima i časopisima :”Izvor “,” Sandžak “, “ Sandžačke novine “, “ Plavsko-gusinjski Glas “, “ Plavsko –gusinjski Avaz “, “ Glas Islama “ , “ Almanah “ i dr.

- U izdanju Almanaha , jula mjeseca 2004. godine, objavio je knjigu anegdota  “Plavsko-Gusinjski biseri”.
- Bavi se i umjetničkom fotografijom,  posjeduje  obimnu fototeku.


SLIKE