Slike sa promocije Almanahovog izdanja u Njujorku,
knjige
dr Zlatana Čolakovića i mr  Marine Rojc-Čolaković.